.:. Tjänster


Vi utför en mängd olika gräv- och schaktarbeten:

  • Schaktning för husgrunder
  • VA-arbeten
  • Omdränering av hus (inkl. fuktisolering av grund med Platon-matta)
  • Dikesrensning
  • Plöjning och nedgrävning av kabel
  • Enskilda avlopp
    - och mycket annat.

I mån av tid utför vi även maskintransporter.

Välkommen att kontakta oss med frågor kring våra tjänster!